Viết về công việc đầu tiên

Đối với cá nhân mình, điều gì đầu tiên cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Mối tình đầu tiên, công việc đầu tiên, người sếp đầu tiên,… Tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn với mình, và mình tin cuộc đời mình từ nay về sau cũng sẽ bị ảnh hưởng…

Nhật ký Wilmar CLV Awards 2016 (to be continued)

Thật ra mình biết nếu viết ra như này thì tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy nên dù có hơi mệt thì mình vẫn gõ lạch cạch lên đây. Wilmar là một trong những dự án lớn nhất mà mình từng làm, chính xác hơn là mình từng lead. This is the first time,…